Psalm 100 - Juich aarde juicht alom den Heer

Liedtekst

Juich aarde, juicht alom den Heer,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude Berijming 1773
Kerk van uitvoering
De Fontein
Plaats van uitvoering
Nijkerk
Dirigent
André van Vliet
Uitvoerenden
Cantare, Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Klaas Jan Mulder, André van Vliet
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzingTrouw
Schrijver
Traditional