Psalm 100

Liedtekst

Juicht alle volken, prijst de Heer!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

De Heer is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

Samengesteld mannenkoor:
Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof 't zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de Heer!

Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de kerken
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samengesteld mannenkoor
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Minne Veldman
Taal
Nederlands
Schrijver
G. A. Hoekstra