Psalm 105 - Looft God den Heer

Liedtekst

Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in ‘t duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
De Fontein
Plaats van uitvoering
Nijkerk
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Klaas Jan Mulder, André van Vliet
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapGenadeLofprijzing
Schrijver
Jan Willem Schulte Nordholt, Jan Wit