Psalm 108

Liedtekst

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor de Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o Heer, uw wonderdaân,
uw roem de volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal, noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen
en leer al d' aard uw grootheid zingen

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Bovenkerk
Plaats van uitvoering
Kampen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Taal
Nederlands