NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Psalm 108

Liedtekst

Mijn hart, o hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer,
‘k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
‘k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o Heer, uw wonderdaan,
uw roem den volken doen verstaan;
want uwe goedertierenheid,
is tot de heem’len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Sint Walburgiskerk
Plaats van uitvoering
Zutphen
Dirigent
Freddy Veldkamp
Uitvoerenden
Rijssens mannenkoor
Arrangement
Klaas Jan Mulder
Taal
Nederlands