Psalm 108

Liedtekst

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw,
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Martinus Nijhof