Psalm 108

Liedtekst

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o Heer, uw wonderdaân,
uw roem den volken doen verstaan;
want uwe goedetierenheid
is tot de heem’len uitgebreid;
uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ’s hemels kringen,
en leer al d’ aard’ uw grootheid zingen.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Augustijnenkerk
Plaats van uitvoering
Dordrecht
Uitvoerenden
Dutch Baroque
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Gerard de Wit
Taal
Nederlands