Psalm 108

Liedtekst

Mijn hart o hemelmajesteit
is tot uw dienst en lof bereid
‘k zingen voor de Opperheer
‘k zal psalmen zingen tot zijn eer
Gij zachte harp, gij schelle luit
waakt op, dat niets uw klanken stuit
‘k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken

Ik zal o Heer, Uw wonderdaan
uw roem de volken doen verstaan
want uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid
Uw waarheid heeft noch paal noch perk
maar streeft tot aan het hoogste zwerk
Verhef U boven ’s hemels kringen
en leer heel d’aard uw grootheid zingen

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Doesburg
Dirigent
Freddy Veldkamp
Uitvoerenden
Christelijk mannenkoor Looft den Heere
Arrangement
Martin Mans
Taal
Nederlands