Psalm 116

Liedtekst

God heb ik lief,
want die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer

Ik lag gekneld in banden van de dood,
daar d'angst der hel mij alle troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen,
maar riep de Heer dus aan in al mijn nood.

Ik zal met vreugd’ in 't huis des Heren gaan
om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken
elk heff' met mij de lof des Heren aan

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Vianen
Dirigent
Harm Hoeve
Uitvoerenden
JGK Immanuel
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Harm Hoeve
Taal
Nederlands