Psalm 116

Liedtekst

God heb ik lief, want
die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn
smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, ‘k roep
tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mijn hulp, hij
redt mij keer op keer

Ik lag geknield in
banden van de dood
Daar d’angst der hel mij
alle troost deed missen
Ik was benauwd
omringd door droefenissen
maar riep de Heer dus
aan in al mijn nood

Ik zal uw naam met
dankerkentenis
verheffen, U al
mijn geloften brengen
‘k Zal liefd’ en lof voor
U ten offer mengen
in ’t heiligdom waar
’t volk vergaderd is

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Grote of Sint-Janskerk
Plaats van uitvoering
Schiedam
Dirigent
Mark Westdorp
Uitvoerenden
Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Arrangement
Klaas Jan Mulder
Taal
Nederlands