Psalm 150 vers 1 en 2

Liedtekst

Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Daniel Rouwkema
Uitvoerenden
Choral Voices
Eerste componist
Genève
Arrangement
Martin Zonnenberg, Daniël Rouwkema
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzingPsalm
Schrijver
Ida Gerhardt