Psalm 150

Liedtekst

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Praise ye the Lord,
halleluja, praise His power.
praise Him omnipotent,
halleluja, praise His name.
Praise ye the Lord,
halleluja, praise His greatness,
praise Him with harp and cymbal,
let voices shake the ground.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Bovenkerk
Plaats van uitvoering
Kampen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Reformatiekoor
Eerste componist
Willem van Suijdam
Taal
Nederlands
Schrijver
Willem van Suijdam