Psalm 17

Liedtekst

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd’lijk beeld.

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek (psalmen)
Kerk van uitvoering
Sint-Janskerk
Plaats van uitvoering
Gouda
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Taal
Nederlands
Schrijver
Ad den Besten