Psalm 23 medley

Liedtekst

God is mijn Herder, die mij weidt
in groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

---------------------------------------

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

---------------------------------------

De Heer is mijn Herder
'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust

De Heer is mijn Herder
al dreigt ook het graf
Geen kwaad zal ik vrezen
Gij zult bij mij wezen
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf

De Heer is mijn Herder
Hem blijf ik gewijd
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m'altijd

---------------------------------------

Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij
Wijst mij een groene streek
Daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht
Doet mij zijn wegen gaan
De paden van gerechtigheid
Ter ere van zijn naam

Uw trouw en goedheid volgen mij
Uw liefde, dag aan dag
en wonen zal ik in Gods huis
zolang ik leven mag

---------------------------------------

Al ga ik door een donker dal
ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis