Psalm 23

Liedtekst

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil

Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
Ik vrees geen kwaad
Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
ik vrees geen kwaad

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil

Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Voor het oog van mijn vijand
noodt gij mij aan uw dis
Gij zalft mijn hoofd met olie
mijn beker vloeit over
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid
zal ik in des Heren huis verblijven
Halleluja

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samengesteld mannenkoor
Eerste componist
Johan Bredewout
Arrangement
Minne Veldman
Taal
Nederlands
Schrijver
Hans de Ruiter