NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--spotify Icon--mail play video image audio close menu search next checkmark cross

Psalm 42

Liedtekst

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen

O mijn ziel, wat buigt g' u neder
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Sint-Stevenskerk
Plaats van uitvoering
Nijmegen
Dirigent
Geurt Souman
Uitvoerenden
Christelijk mannenkoor Ailanthus
Arrangement
Harm Hoeve
Taal
Nederlands