Psalm 42

Liedtekst

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand’ren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven
Ik zal God, mijn God, nog loven

Informatie over dit lied

Bundel
Oude Berijming 1773
Kerk van uitvoering
Nicolaïkerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
André Bijleveld ensemble
Eerste componist
Loys Bourgeois
Taal
Nederlands
Thema's
HoopPsalmVerlangen
Schrijver
Genootschap Laus Deo Salus Populo