Psalm 67

Liedtekst

De volken zullen U belijden
o God, U loven al te zaam
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam
Volken zult Gij rechten
hun geding beslechten
in gerechtigheid
volken op deez' aarde
die uw arm vergaarde
die Gij veilig leidt

De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt
God is ons genegen,
onze God geeft zegen
Hij die alles geeft
Hij zal zijn geprezen
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek (psalmen)
Kerk van uitvoering
Lebuïnuskerk
Plaats van uitvoering
Deventer
Dirigent
Jan Quintus Zwart
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Martinus Nijhoff