Psalm 68

Liedtekst

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad';ren van de dood
volkomen uitkomst geven.

Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G'alom
uit uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk opperwezen.
't Is Isrels God die krachten geeft,
van wie het volk zijn sterkte heeft:
looft God, elk moet Hem vrezen.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Bovenkerk
Plaats van uitvoering
Kampen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands