NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Psalm 68

Liedtekst

Geloofd zij God met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit,
dan niet met eerbied prijzen.
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
uit Uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk Opperwezen.
't Is Isrels God, die krachten geeft,
van wien het volk zijn sterkte heeft,
looft God; elk moet Hem vrezen.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Bovenkerk
Plaats van uitvoering
Kampen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingPsalm