NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Psalm 72

Liedtekst

Geef, Heer, den Koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's Konings zoon om uwe knechten,
te richten met beleid.
Dan zal Hij al uw volk beheren,
rechtvaardig, wijs en zacht;
en uw ellendigen regeren;
hun recht doen op hun klacht.

Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
't gezegend heidendom,
't geluk van dezen Koning prijzen,
die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
bekleed met mogendheen;
de Heer, in Israel geprezen,
doet wond’ren, Hij alleen.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov' Hem vroeg en spa,
de wereld hoor', en volg' mijn zangen,
met amen, amen na.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Delft
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Hans Boelee
Taal
Nederlands
Thema's
Psalm