Psalm 73

Liedtekst

Ja, God is goed voor Israël,
Is waarlijk goed, ik weet het wel,
Voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgegleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
Daar ik der bozen voorspoed zag,
Hoe moeiteloos hun leven is,
Zo zonder kwelling en gemis.

'k zal dan gedurig bij u zijn
in al mijn noden angst en pijn
U al mijn liefde waardig schatten
Wijl gij mijn rechter hand woudt vatten
Gij zult mij leiden door uw raad
O God mijn Heil mijn toeverlaat
En mij hiertoe door u bereid
Op nemen in Uw heerlijkheid

Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
Mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
Die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
Uw wijsheid is het die mij leidt
En eenmaal kroont met heerlijkheid

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Oude Kerk
Plaats van uitvoering
Maasland
Uitvoerenden
Young Ladies Choir Hadassah
Thema's
PsalmZegen
Schrijver
Louis Wilhelm Muns