Psalm 81

Liedtekst

Zingt nu blij te moe,
't machtig Opperwezen,
enen lofzang toe;
om ons heilgenot
worde Jakobs God
gejuich geprezen.

Ik, Ik ben de Heer;
'k ben uw God, die heilig,
ijver voor Mijn eer;
die u door Mijn hand
uit Egypte land
leidde, vrij en veilig.

Opent uwen mond,
eist van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond;
al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt,
mild en overvloedig.

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek (psalmen)
Kerk van uitvoering
Jacobikerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
André van Vliet
Taal
Nederlands
Schrijver
Willem Barnard