Psalm 84

Liedtekst

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek (psalmen)
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Delft
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingPsalm
Schrijver
Jan Wit