Psalm 84

Liedtekst

Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer

Mijn hart en vlees roepen uit
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning en God

O God van gena
hoor mij aan
Liever toefd’ ik aan de dorpel
van het huis van mijn God
dan te wonen in de tent
der goddeloosheid

Want een dag in uw huis
is beter dan duizend elders

Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer

Mijn hart en vlees roepen uit .
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning, mij God


Hoe lieflijk, hoe goed is mij,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet

Informatie over dit lied

Bundel
psalm
Kerk van uitvoering
Oude Kerk
Plaats van uitvoering
Maasland
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands