Psalm 97 - Groot Koning is de Heer

Liedtekst

Groot Koning is de Heer,
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken, Psalmen
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Apeldoorn
Dirigent
Henk van der Maten
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Aarnoud de Groen
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingPsalm
Schrijver
Ad den Besten