Rots der eeuwen

Liedtekst

Rots der eeuwen, bidt voor mij
Laat mij schuilen aan Uw zij
Laat het leven dat U gaf
Ook genoeg zijn voor mijn straf
Sta mij bij Heer, ieder uur
Maak mij rein en maak mij puur

Niet de werken van mijn hand
Houden voor Uw weten stand
Zelfs als tranen vol van smart,
Eeuwig vloeiden uit mijn hart
’t zou niet helpen, zelfs niet één
U moet redden, U alleen

Heer, ik brengt U ook mijn last
Slechts aan ’t kruis hou ik mij vast
Waar u leed en voor mij stierf
En een kroon voor mij verwierf

‘k leg mijn last nu voor U neer
Neem het over, help mij heer
Als de dood voor mij zal staan
En mijn ogen sluiten gaan
Dan begint een nieuwe dag
Zal ik zien wat niemand zag

Staande aan de glazen zee
Zingend met Uw kind’ren mee
Glorie Halleluja!
Zingend met Uw kind’ren mee

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Noorderkerk
Plaats van uitvoering
Amsterdam
Dirigent
Peter Wildeman
Uitvoerenden
Amazing Grace Choir
Thema's
Gebed
Schrijver
Meindert Bakker