Samen in de naam van Jezus

Liedtekst

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Den Haag
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Charles A. E. Groot
Arrangement
Jaap Kramer
Taal
Nederlands
Schrijver
Charles A. E. Groot