Samenzangmedley met kinderkoren NZ-dag 2018

Liedtekst

a.
Laat de kind'ren tot mij komen
alle, alle kind'ren
Laat de kind'ren tot mij komen
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn irjk
staan voor kind'ren open.
Laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen
Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.

b.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x)
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.(3x)
en het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x)
En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.(3x)
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.(3x)
Bouw je levenshuis op Hem.

c.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus, is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet unt slapen
en je bang in 't donker bent
Denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus, is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal.

d.
P-t-t-k-p-p-p-p-t-t-k (4x)

En zo vertelde Jezus toen het volgende verhaal.
He jo, luister allemaal. Hij zei:

Een man die maakte op een dag een lange reis.
Hij ging te voet naar Jericho, dus had 'ie vast geen rijbewijs.
Maar toen 'ie halverwege was, toen werd 'ie overvallen
Ze pakten al z'n spullen af en gaven 'm wat knallen
voor z'n 'kanis' en uiteindelijk toen lag 'ie in de goot, joh!
En als-t-ie niet geholpen werd, dan ging 'ie zeker dood, joh!
Maar er kwam een priester aan, en later een Leviet
Zeg maar 'mensen-van-de-kerk', maar die hel-e-pen 'm niet!

P-t-t-k-p-p-p-p-t-t-k (4x)

Gelukkig kwam er later toch nog iemand anders aan.
Dat was niet ' iemand-van-de-kerk', maar een Samaritaan.
Zo iemand als in onze tijd een buitenlander,
Een Marrokaan of Turk, maar geen Nederlander
En uitgerekend déze man ging niet aan hem voorbij.
Maar verzorgde z'n wonden en hij zei: 'Kom maar bij mij!'
Zette toen de man op z'n ezel of z'n paard.
Moest er zelf bij gaan lopen, maar dat was het hem wel waard.
Hij bracht 'm naar een herberg, dat was een soort hotel.
Betaalde heel de rekening en zei de man vaarwel.

Dus als er iemand aan je vraagt wie er z'n naaste is:
'rap' je dan naar Lucas 10 en de gelijkenis!

e.
Je bent veilig in Jezus' armen
veilig ben jij bij hem
je bent veilig in Jezus' armen
er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

Ben je soms eenzaam of heb je verdriet
Is het soms net alsof niemand je ziet
Net of er niemand mer is die je mist
Dan mag je weten dat Jezus er is

Je bent veilig in Jezus' armen
veilig ben jij bij hem
Je bent veilig in Jezus' armen
er is nergens een plek waar je zo veilig bent.

Ik ben veilig in Jezus' armen
veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus' armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben.

Er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben.

Informatie over dit lied

Bundel
Evangelische liedbundel
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Elise Mannah
Taal
Nederlands