Samenzangmedley

Liedtekst

a.
U zij de lof, de dank en eer,
U vader, Zoon en Geest,
die is en was en komen zal,
ja altijd is geweest.
U was er al in het begin,
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.
U was er al in het begin,
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

b.
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Informatie over dit lied

Bundel
Hervormde Bundel 1938
Kerk van uitvoering
Eusebiuskerk
Plaats van uitvoering
Arnhem
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Charles A. E. Groot