Stille nacht

Liedtekst

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
wordt G' op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht.
Vreed' en heil wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Sint-Joriskerk
Plaats van uitvoering
Amersfoort
Uitvoerenden
Lotte van Bolhuis, Samenzang
Eerste componist
Franz Gruber
Taal
Nederlands
Thema's
Kerst
Schrijver
Johannes Yserinkhuysen