NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Te Deum

Liedtekst

Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam,
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam.
Zingt serafs, eng'len zingt,
heft aan, Gij machten, tronen,
onafgebroken rijz' Uw lied op hoge tonen,
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der legerscharen,
dat aard' en hemel steeds Uw grootheid openbaren.

U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon.
Lof Uwe eigene, Uw eengeboornen Zoon.
Lof Uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig zalig leven.
U looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde.
U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde.

Informatie over dit lied

Bundel
Hervormde Bundel 1938
Kerk van uitvoering
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk
Plaats van uitvoering
Breda
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Maistre Pierre
Arrangement
André van Vliet
Taal
Nederlands
Thema's
Lofprijzing
Schrijver
Ahasverus van den Berg