Toch overwint eens de genade

Liedtekst

Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Grote of Sint-Janskerk
Plaats van uitvoering
Schiedam
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Johann Balthasar König
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Evert Louis Smelik