NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

U, verborgen Christus

Liedtekst

U verborgen Christus bid ‘k eerbieding aan,
doe ons in deez’ teek’nen ’t heilgeheim verstaan.
U geeft zich mijn harte over gans en al,
schoon het Uwe grootheid nimmer vatten zal.

Aan het kruis verborg zich slechts Uw godd’lijkheid,
hier verbergt zich tevens Uw mens’lijkheid.
Maar nochtans geloof ik en belijd het klaar,
schenk mij dan genade als de moordenaar.

Heilige gedachtenis van des Herens dood,
leven schenkt Ge ons mensen Heiland, levend brood.
Geef mijn geest te leven uit Uw overvloed,
schenk ons van Uw rijkdom, kennis klaar en zoet.

Jezus wiens gedachtenis ik nu vieren mag,
voer mij door de scheem'ring naar die volle dag,
dat mijn oog Uw aanzicht zonder iets dat scheidt,
ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Grote of Maria Magdalenakerk
Plaats van uitvoering
Goes
Dirigent
Elisabeth van Duijn
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Adriaan Cornelis Schuurman
Taal
Nederlands
Schrijver
Gerardus van der Leeuw