U zij de glorie

Liedtekst

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
IJsselhallen
Plaats van uitvoering
Zwolle
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Georg Friedrich Händel
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapPasenPassie/Pasen
Schrijver
Jan Willem Schulte Nordholt