Uw genade is mij genoeg

Liedtekst

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept ‘Het is volbracht!’

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg,
Uw genade is mij genoeg.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Apeldoorn
Dirigent
Henk van der Maten
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Marcel Zimmer
Arrangement
Denise Brand
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingDankzeggingGenadeOpwekkingPassie/Pasen
Schrijver
Marcel Zimmer