Vader, vol van vrees en schaamte

Liedtekst

Vader, vol van vrees en schaamte,
Buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
Klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
Die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
Neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
Keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw Heil'ge Geest,
Geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
Dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Nicolaïkerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Vocals of Hope, Men of Hope
Eerste componist
Adrian Snell
Taal
Nederlands
Thema's
GebedSchuldbelijdenis
Schrijver
Tineke Tuinder, Jeanette Vermeyden