NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--spotify Icon--mail play video image audio close menu search next

Van u wil ik zingen

Liedtekst

Van u wil ik zingen,
wie d’eng’len omringen,
al juichend getuigend,
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.

Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven,
u eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan,
bij uw stralende troon.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Lebuinuskerk
Plaats van uitvoering
Deventer
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Rieks van der Velde
Taal
Nederlands
Thema's
DankzeggingLofprijzing