Van U wil ik zingen

Liedtekst

Van U wil ik zingen, wien d’eng’len omringen,
al juichend getuigen Uw goedheid o Heer.
‘k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer.

Moog immer mijn harte in vreugd’ en in smarte,
zich leren te keren o God tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen,
tot ‘k Vader benader der engelen troon.

Moog hier dan mijn zingen Uw heem’len doordringen
en jub’lend zich mengen met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Informatie over dit lied

Bundel
Evangelische Liedbundel
Kerk van uitvoering
de Opgang
Plaats van uitvoering
Hoogeveen
Dirigent
Henk Valk
Uitvoerenden
Mannenkoor Holten
Taal
Nederlands