Vreugde Vreugde

Liedtekst

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.

Informatie over dit lied

Bundel
Evangelische Liedbundel
Kerk van uitvoering
Sint Nicolaaskerk
Plaats van uitvoering
Edam
Dirigent
Martin Mans
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Ludwig van Beethoven
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingBlijdschapLofprijzing
Schrijver
Hendrik Hasper