Want U bent Heer

Liedtekst

Heer onze God
Groot is uwe naam
Overal bekend
voor eeuwig

Licht van het licht
machtig en sterk
schijn door ons bestaan
voor eeuwig

Want u bent Heer een loflied zingen wij
Ja heel de schepping prijst uw liefde
Want u bent Heer de stemmen zullen klinken
En loven uw naam tot in eeuwigheid

U houdt ons vast
Laat nooit meer gaan
wat uw hand begon,
voor eeuwig

Almachtig God,
zend ons uw geest
Die ons troost en sterkt,
voor eeuwig

Want u bent Heer een loflied zingen wij
Ja heel de schepping prijst uw liefde
Want u bent Heer de stemmen zullen klinken
En loven uw naam tot in eeuwigheid

Blijf met mij Heer als ’t zonlicht niet meer straalt
Blijf met mij Heer als straks de avond daalt
Als vrienden henen gaan in stormgetij
Blijf gij ter hulp gereed O blijf met mij

Want u bent Heer een loflied zingen wij
Ja heel de schepping prijst uw liefde
Want u bent Heer de stemmen zullen klinken
En loven uw naam tot in eeuwigheid

Want u bent Heer
Want u bent Heer