Was ooit een blijder morgen

Liedtekst

Was ooit een blijder morgen dan toen in Jozefs hof
Gods machtwoord triomfeerde, ondanks het aardse stof?
O dood, waar is uw prikkel, waar uw verschrikking, hel?
De Heiland is verrezen! Hij leeft! Immanuël!

Het zegel is verbroken, bij 't eerste morgenrood;
de steen is weggewenteld, de wachters zijn als dood.
Twee hemelboden zeggen vol vreugd het ieder aan:
"Vrees niet, want zie, uw Meester is waarlijk opgestaan!"

Heeft Jezus als het Godslam, ons aller straf getorst,
als Eerst'ling uit de doden verrees de Levensvorst.
En wie in Hem ontslapen, wekt eens Zijn Levenswoord;
zij mogen juichend ingaan door d'open hemelpoort.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint Bonaventurakerk
Plaats van uitvoering
Woerden
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
George James Webb
Arrangement
Martin Zonnenberg
Thema's
HemelPasen