Wees gegroet gij eersteling der dagen

Liedtekst

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbatsvreê!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen,
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w' onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor Uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Sint-Bonaventurakerk
Plaats van uitvoering
Woerden
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Hernhut
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzingPasen
Schrijver
Jan Jacob Lodewijk ten Kate