Welk een Vriend

Liedtekst

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samengesteld mannenkoor
Eerste componist
C. C. Converse & Johan Bredewout
Arrangement
Minne Veldman
Taal
Nederlands
Schrijver
M. S. Bromet