Wij moeten Gode zingen

Liedtekst

Wij moeten Gode zingen
Halleluja,
om alle goede dingen
Halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
Halleluja.

Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

Wij moeten Gode zingen
Halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
Halleluja.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Willem Vogel
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
DankzeggingLofprijzing
Schrijver
Willem Barnard