Wij moeten Gode zingen

Liedtekst

Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja.
Al zijn wij vreemdelingen,
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen,
halleluja.

Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen,
halleluja.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Sint-Joriskerk
Plaats van uitvoering
Amersfoort
Uitvoerenden
Cantus Lux Aeterna
Eerste componist
Willem Vogel
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingBemoedigingBlijdschap
Schrijver
Willem Barnard