Zie de stroom van Jezus liefde

Liedtekst

Zie de stroom van Jezus’ liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer.
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn Verlosser pleit voor mij.
Hijn heeft zelf mijn straf gedragen,
Jezus, mijn gerechtigheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Vianen
Dirigent
Harm Hoeve
Uitvoerenden
Gerald Troost
Eerste componist
Robert Lowry
Taal
Nederlands
Schrijver
Harold ten Cate