Zie de stroom van Jezus' liefde

Liedtekst

Zie de stroom van Jezus' liefde
Overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
Tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus' offer
Tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer,
Bracht ons vrede met de Vader,
Schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
Die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
Waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
Mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
Tot in alle eeuwigheid!