Zie hoe Jezus lijdt voor mij (met: Wij verhogen U)

Liedtekst

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Wij verhogen U, Heer Jezus;
Elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
Niemand is als U,
nee, niemand is als U.

Nee, niemand is als U.
Nee, niemand is als U.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Bergkerk
Plaats van uitvoering
Deventer
Uitvoerenden
Sela
Eerste componist
Niek & Elbert Smelt / Jan Honningdal
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingLijdenstijdPasen
Schrijver
Hans Maat / Monika Kraaij