Zing een nieuw lied - samenzangmedley

Liedtekst

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.

De Heil’ge Geest geeft taal en teken
Christus deelt al Zijn gaven uit.
De Vader Zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit Uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom.

Ik zal zo lang ik leef
bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst,
het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer
aan komende geslachten
hoe Gij Uw trouw betoont
aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid
rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig thuis,
vast als de hemel boven.

Wij loven, Heer, de macht
van Uw verheven hand,
Uw uitgestrekte arm
houdt al Uw werk in stand.
Gij hebt Uw troon gegrond
op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil,
onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan
U voor op al Uw schreden
Uw goedheid en Uw trouw,
o Vorst van onze vrede.

Heilig, heilig, heilig
is onze God

Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal Uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen Uwe naam ter eer
heel Uw schepping door
eeuwig met ‘t eng'lenkoor

Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth

Hemel en aarde
zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde
zijn van Uw grootheid vol

Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Loof de Heer, loof de Heer,
loof de Heer, o mijn ziel.

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk Zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk Zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
verheerlijk Zijn heilige naam,
verheerlijk Zijn heilige naam,
verheerlijk Zijn heilige naam.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Samenzang
Taal
Nederlands